ВНЕДРЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ CDIO В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Рік публікації: 
2016
Збірник №: 
2
Мова статті: 
Російська
Нумерація сторінок: 
89-94
Аннотація: 
Статтю присвячено проблемі імплементації всесвітньої інженерної ініціативи CDIO в систему вищої освіти в Росії. Аналізується досвід зарубіжних університетів з точки зору можливості його застосування в російській вищій школі. Розкриваються плюси і мінуси даної ініціативи, а також проблеми, з якими стикається установа в процесі її впровадження. У статті підкреслюється, що в сучасних умовах реалізація CDIO можлива не лише в інженерній освіті, а й при підготовці студентів гуманітарних напрямів. Ініціатива CDIO розглядається з позиції інноваційної модернізації вищої освіти, а також в якості основного конкурентної переваги на освітньому ринку як установи вищої освіти, так і самого студента. Ключові слова: вища освіта, інновації, ініціатива CDIO, університет, конкурентна перевага
Повний текст статті: 
Література: 
1. Malmqvist J., Edström K., Gunnarsson S., Östlund S. Use of CDIO Standards in Swedish National Evaluation of Engineering Educational Programs // The Materials of the 1st Annual CDIO Conference. Queen’s University. Kingston, Ontario, Canada. June 7. 2. Rouvrais S., Landrac G. Resistance to Change in Institutionalizing the CDIO Standards: from a Cascade to an Agile Improvement Model // Proceedings of the 8th International CDIO Conference, Queensland University of Technology, Brisbane, July 1. (2012) 3. Кроули Э., Малмгвист Й., Остлунд С., Бродо Д., Переосмысление инженерного образования: подход CDIO. – Нью-Йорк. Издательство: Springer. (2007) 4. Парфенова М.В. Пути повышения эффективности государственного стимулирования инновационной деятельности // Теория и практика общественного развития. – 2013. - №8. 5. Трещёв А.М., Сергеева О.А. Организация учебного процесса вуза в контексте стандартов CDIO // Человек и образование. – 2012. – № 3.