Типи статей

На цій сторінці перераховані і пояснюються типи статей, що публікуються у журналі ITE.
У журналі публікуються високоякісні матеріали з усіх тем, пов'язаних з впровадженням та використанням інформаційних технологій в освіті. Матеріали мають відповідати одній з наступних категорій:

Повні науково-дослідні статті

В матеріалах цієї категорії представлені повні звіти про виконану дослідницьку роботу. Вони представляють новий метод, техніку або аналіз з відповідними емпіричними або іншими типами оцінки як доказ достовірності. Основними критеріями оцінки даної категорії також є оригінальність, технічна обґрунтованість, правильність оцінювання і якість написання. Результати раніше опубліковані на конференціях або семінарах можуть представлятися у вигляді суттєво розширеної версії.
Обмеження сторінок: 20 сторінок журналу.

Оглядові статті

В матеріалах цієї категорії представлені повні тексти доповідей, що розглядають стан проблеми в межах журналу. Дослідницькі статті повинні мати потенціал, щоб стати вступними та оглядовими текстами. Ці матеріали будуть розглянуті за такими параметрами:

  • відповідність необхідному рівню для представлення в якості вступного тексту для дослідників, аспірантів, або практиків для початку роботи з даної теми
  • сфера дослідження та баланс презентації
  • читабельність і чіткість презентації
  • важливість даного матеріалу для широкого кола спільноти ITE

Обмеження сторінок: 25 сторінок журналу

Науково-технічні статті

В матеріалах цієї категорії представлені короткі статті, що описують зрілі освітні програмні засоби, системи або інфраструктури. Ці звіти мають бути короткими і цілеспрямованими. Вони повинні чітко представити можливості описаного інструменту або системи. Наполегливо рекомендується, щоб представлені технології або системи знаходилися у вільному доступі для громадськості та було можливим їх використання. Якщо представлена власна технологія, вона повинна бути доступна для рецензентів видання. Ці матеріали оцінюються за такими параметрами:

  • якість і вплив технологій на освітній процес
  • чіткість і читабельність матеріалу, наявність у ньому опису як можливостей так і обмежень описаної технології
  • оцінка сприйняття викладачами та студентами описаної технології

Обмеження сторінок: 10 сторінок журналу

Представлення галузевого досвіду в ІТ

В матеріалах цієї категорії представлені короткі статті-звіти з про використання ІТ в освітньому процесі. Ці статті повідомляють про те, як ці розробки впливають на дидактику, якість викладання та навчання, або інші відповідні показники діяльності в галузі освіти. Матеріали будуть оцінюватися за актуальністю та практичною значущістю описаної розробки, а також по відношенню до технічної обґрунтованості описаного рішення і оцінки або перевірки.
Обмеження сторінок: 10 сторінок журналу

Статті про перспективи впровадження ІТ

До цієї категорій журналу відносяться статті, у яких висвітлюються погляди і думки про необхідність впровадження ІТ в освітній простір та їх вплив на розвиток освітніх процесів і результатів. Крім того, передбачається, спрямуваня статті на аналіз конкретної проблеми та подання бачення того, як ця проблема може бути подолана з використанням новітніх технологій. Матеріали будуть оцінюватися по рівню технічного обґрунтування аналізу проблеми та корисності рішень запропонованих для педагогів.
Обмеження сторінок: 10 сторінок журналу