Рекомендації для автора

Типи статей

У журналі публікуються високоякісні матеріали з усіх тем, пов'язаних з впровадженням та використанням інформаційних технологій в освіті. Матеріали мають відповідати одній з наступних категорій:

Повні науково-дослідні статті

В матеріалах цієї категорії представлені повні звіти про виконану дослідницьку роботу. Вони представляють новий метод, техніку або аналіз з відповідними емпіричними або іншими типами оцінки як доказ достовірності. Основними критеріями оцінки даної категорії також є оригінальність, технічна обґрунтованість, правильність оцінювання і якість написання. Результати раніше опубліковані на конференціях або семінарах можуть представлятися у вигляді суттєво розширеної версії.
Обмеження сторінок: 20 сторінок журналу.

Оглядові статті

В матеріалах цієї категорії представлені повні тексти доповідей, що розглядають стан проблеми в межах журналу. Дослідницькі статті повинні мати потенціал, щоб стати вступними та оглядовими текстами. Ці матеріали будуть розглянуті за такими параметрами:

 • відповідність необхідному рівню для представлення в якості вступного тексту для дослідників, аспірантів, або практиків для початку роботи з даної теми
 • сфера дослідження та баланс презентації
 • читабельність і чіткість презентації
 • важливість даного матеріалу для широкого кола спільноти ITE

Обмеження сторінок: 25 сторінок журналу

Науково-технічні статті

В матеріалах цієї категорії представлені короткі статті, що описують зрілі освітні програмні засоби, системи або інфраструктури. Ці звіти мають бути короткими і цілеспрямованими. Вони повинні чітко представити можливості описаного інструменту або системи. Наполегливо рекомендується, щоб представлені технології або системи знаходилися у вільному доступі для громадськості та було можливим їх використання. Якщо представлена власна технологія, вона повинна бути доступна для рецензентів видання. Ці матеріали оцінюються за такими параметрами:

Обмеження сторінок: 10 сторінок журналу

 • якість і вплив технологій на освітній процес
 • чіткість і читабельність матеріалу, наявність у ньому опису як можливостей так і обмежень описаної технології
 • оцінка сприйняття викладачами та студентами описаної технології

Представлення галузевого досвіду в ІТ

В матеріалах цієї категорії представлені короткі статті-звіти з про використання ІТ в освітньому процесі. Ці статті повідомляють про те, як ці розробки впливають на дидактику, якість викладання та навчання, або інші відповідні показники діяльності в галузі освіти. Матеріали будуть оцінюватися за актуальністю та практичною значущістю описаної розробки, а також по відношенню до технічної обґрунтованості описаного рішення і оцінки або перевірки.
Обмеження сторінок: 10 сторінок журналу

Статті про перспективи впровадження ІТ

До цієї категорій журналу відносяться статті, у яких висвітлюються погляди і думки про необхідність впровадження ІТ в освітній простір та їх вплив на розвиток освітніх процесів і результатів. Крім того, передбачається, спрямуваня статті на аналіз конкретної проблеми та подання бачення того, як ця проблема може бути подолана з використанням новітніх технологій. Матеріали будуть оцінюватися по рівню технічного обґрунтування аналізу проблеми та корисності рішень запропонованих для педагогів.
Обмеження сторінок: 10 сторінок журналу

Мови

У ITО публікуються статті написані англійською, російською або українською мовами. Однак, перевага віддається статтям, написаним англійською. Анотація до статті має бути опублікована трьома вищезазначеними мовами. Якщо автор не може надати переклад анотації англійською (російською, українською)мовою, редакція сприятиме здійсненню відповідних перекладів.

Інструкції щодо форматування

Матеріали повинні бути відформатовані за допомогою шаблонів. Завантажити

Запропонована структура

Рекомендується, хоча і не обов’язково, розподіл статті за наступними розділами:

 • Вступна частина, що містить актуальність та окреслення цілей дослідження
 • Постановка завданнь
 • Аналіз досліджень і публікацій у досліджуваній області
 • Методологія та інструменти дослідження
 • Опис проведеного експерименту та аналіз результатів
 • Висновки та перспективи подальших досліджень

Автори також можуть представляти додатки, що містять будь-які фактичні дані, що підтверджують судження, висвітлені в статтях.

Інструкції щодо подання статті

...Будуть надані найближчим часом...

Процес розгляду та подання

ITО - рецензований науковий журнал. Усі матеріали, подані для публікації, проходять анонімний розгляд членами редколегії. У виняткових випадках, за необхідності проведення додаткової експертизи, до процесу рецензування можуть бути залучені зовнішні експерти.

Рішеня з приводу статей можуть бути такими:

 • Прийнято для публікації
 • Необхідні незначні зміни
 • Необхідні значні зміни
 • Відхилено

Вони означають наступне:

Прийнято. Рукопис може бути опубліковано без повторного перегляду його змісту. Необхідні тільки незначні редагування. Ніякі інші перевірки не потрібні.

Необхідні незначні зміни. Автори зобов'язані внести у статтю рекомендовані у відгуках зміни. Стаття прийнята для публікації зі змінами, якщо ці рекомендації будуть успішно виконані й реалізовані. Доопрацьовані статті будуть повертатися до всіх (або на вибір) рецензентів для другого етапу перевірки. Автори повинні надати лист рецензентам з деталізацією зроблених виправлень.

Необхідні значні зміни. Стаття не може бути прийнята до публікації в її нинішньому вигляді. Тим не менш, статті із виконнаням значного редагування матеріалів з урахуванням усіх зауважень рецензентів можуть бути прийнятними для публікації. Перероблена стаття повинна пройти повний повторний перегляд. Автори повинні надати лист для рецензентів з чітким описом внесених виправлень для спрощення процесу повторного рецензування.

Відхилено. У своєму нинішньому вигляді стаття не підходить для публікації і не має потенціалу для доопрацювання. Повторне подання такої статті є можливим лише після звернення до головного редактора або до одного з його заступників з чітким повідомленням та підтвердженням того,що стаття була повністю перероблена.