ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ КОМПАНІЙ

Рік публікації: 
2016
Збірник №: 
2
Мова статті: 
Українська
Нумерація сторінок: 
50-60
Аннотація: 
У статті розглянуто архетипи управління інформаційними технологіями, що визначаються як права та межи відповідальності певних посадових осіб або внутрішніх організаційних підрозділів компанії при формуванні її інформаційно-комунікаційного середовища. Запропоновано доповнити класичну класифікацію архетипів управління інформаційними технологіями архетипом «Демократія», який характеризується наданням прав на формування вхідних даних щодо деяких ІТ-рішень користувачам – клієнтам компанії. Застосування даного архетипу управління інформаційними технологіями в певних, обраних компанією, аспектах її ІТ-діяльності дозволяє економити на витратах при розробці програмного забезпечення та маркетингу нових продуктів, вчасно реагувати на вимоги клієнтів щодо підвищення якості продукту та інформаційних сервісів. Представлено матрицю ІТ відповідальності, складання якої спрямовано на стандартизацію процесів ухвалення рішень щодо ІТ в компаніях. Вона являє собою інформаційну модель, що встановлює поділ відповідальних за управління інформаційними технологіями в компаніях: хто формує вхідні дані; хто приймає рішення та несе відповідальність; хто здійснює виконання прийнятого рішення; хто консультує та здійснює підтримку реалізації рішення; кого інформують після виконання рішення та хто здійснює контроль.
Повний текст статті: 
Література: 
1. * 2. Cobit ® 4.1. Framework. Control Objectives. Management Guidelines. Maturity Models. IT Governance Institute. USA, 2013. 196 p. // www.itgi.org. 3. Cobit ® 5. A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. An ISACA® Framework. Information SystemsAudit and Control Association, Inc. USA, 2013. 93p. // www.isaca.org. 4. Christensen C., Raynor M. (2003). The innovators solution: creating and sustaining successful growth. Boston: Harward Business School Press. 303p. 5. Samchynska Y. B., Vinnyk M.O. Auditing services in evaluation of companies’ information systems and technologies efficiency. Actual Problems of Economics. – 2015 - №8 (170). P.380-388. 6. Сайт ПАТ «Укртелеком» http://www.kherson.ukrtelecom.ua/about/command