Політики збірника

Галузь та проблематика

Збірник присвячено таким напрямам наукових досліджень в економічних дослідженнях:

 • Business Process Management: business process implementation for firms, suppliers, customers; information systems in small and medium business, IT-innovations in management process, R&D races, business intelligence approach, peculiarity of management in virtual organization, e-commerce approach, cloud technology in business, e-governance: practice and applications.
 • Economics of Networks: business economics that benefit from the network effect in auctions; externalities for IT industry, e-commerce; costs and benefits, reputation, trust and reciprocity in social networks.
 • Quantitative methods in economics: include mathematical modelling, optimization, game theory, statistics and econometrics for economic research.
 • Computational Economics: simulation of economic process on micro- and macro economical levels for development of firms’ or industry strategies or state policy, quantitative methods and IT in economics, forecasting and modeling of economic growth, software module for economic research.
 • Experimental and Behavioral Economics: game theory approach, incentive compatible mechanism design, economic prediction testing by experiments, principal-agent model, market experiments, behavioral finance and investment, investor behavior, behavioral explanation for market anomalies, behavioral corporate finance and management decision-making.
 • Evolutionary economics: transformation processes of economy for firms, institutions, industries, employment, production, trade and growth within, through the actions of diverse agents from experience and interactions, using evolutionary methodology. Evolutionary economics analyses the unleashing of a process of technological and institutional innovation by generating and testing a diversity of ideas which discover and accumulate more survival value for the costs incurred than competing alternatives.
 • IT Education for Economists: business informatics competences, IT-professional training for economic staff, knowledge management, mobile technologies in economical education, e-learning for economists, business games, educational experiments in economics.

Публікаційні збори

Розгляд і рецензування статей у збірнику наукових праць «Інформаційні технології в економічних дослідженнях» -безкоштовні. Публікація статей у збірнику – платна.

Процес рецензування

 1. До збірника наукових праць "Інформаційні технології в економічних дослідженнях" приймаються статті наукового характеру з відповідної тематики. Подання, що не задовольняє тематиці або вимогам видання, зокрема містить плагіат, відразу відхиляються Головним редактором збірника.
 2. Редакція журналу підтримує світові стандарти прозорості процесу рецензування, тому дане видання практикує подвійне «сліпе» рецензування рукописів.
 3. Статті, подані до журналу, протягом тижня надсилаються на рецензування двом незалежним експертам. Рецензент ознайомлюється з анотацією статті, після чого погоджується або відмовляється рецензувати даний матеріал. В разі відмови протягом декількох днів призначається інший рецензент.
 4. В двотижневий термін рецензенти ознайомлюються з матеріалом та оцінюють його науковий рівень, заповнюючи "форму рецензування", яку редакція в подальшому надсилає авторові.
 5. У представленій формі рецензенти вказують свої зауваження та завантажують файли з виправленнями або матеріалами, що можуть бути використанні при доопрацюванні статті.
 6. Після заповнення основної "Форми рецензування" експерти обирають одну із запропонованих рекомендацій:
  • Прийняти подання - подання готове до публікації і приймається без змін
  • Необхідно виправити - приймається, якщо автор врахує вказані зауваження
  • Повернути на повторне рецензування - необхідне доопрацювання і повторне рецензування
  • Відправити в інше видання - за тематикою подання підходить іншому виданню
  • Відхилити подання - подання не задовольняє вимогам видання
 7. Після завершення процесу рецензування вся відповідна інформація відсилається авторові. Протягом 1-2 тижнів автор доопрацьовує статтю та надсилає в редакцію журналу нову версію. Якщо після вказаного терміну відповіді від автора не отримано - подання знімається з черги і видаляється.

Процедура апеляції:

 • Якщо автор не погоджується з певними зауваженнями рецензента, він має право надіслати апеляцію в редакцію у форматі «зауваження рецензента – коментар автора». Даний документ надсилається рецензентові і спільно з редакцією приймається відповідне рішення щодо рукопису.
 • У випадку, коли рецензенти обирають взаємопротилежні резолюції щодо представленого рукопису (прийняти/відхилити), редакція призначає додаткового незалежного експерта.

Періодичність публікації

Збірник наукових праць "Інформаційні технології в економічних дослідженнях" виходить 2-4 рази на рік.

ФОРМУВАННЯ ВИПУСКІВ: Прийом статей відбувається постійно. До друку приймаються матеріали, що пройшли рецензування й отримали схвальний відгук не пізніше, ніж за 2 тижні до дати публікації випуску. Кожен випуск затверджується Вченою радою університету.

Політика відкритого доступу

Журнал постачає читачам контент у вільному доступі під ліцензією Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-ND-SA 3.0). Користувачі мають можливість вільно читати, завантажувати, копіювати та розповсюджувати контент з навчальною та науковою метою та із зазначенням авторства.

Архівування

Додатково, всі файли збірника зберігаються в електронному архіві.