MACROECONOMIC MODELING OF TAX GAPS AND ELASTICITY OF TAX REVENUES: UKRAINIAN REALITIES

Рік публікації: 
2016
Збірник №: 
2
Мова статті: 
Англійська
Нумерація сторінок: 
69-73
Аннотація: 
Стаття присвячена адаптації концепції податкових прогалин в умовах українських реалій. Основні загрози податкової бази ПДВ визначені на основі даних щодо ефективності відпрацювання схеми податкового кредиту, заявленого в деклараціях. Кореляційний і регресійний аналіз між натуральним логарифмом податкових надходжень і ВВП в поточних цінах здійснюється для усунення впливу автокорреляції і інфляційного впливу. Отримана статистично значуща кореляція і модель регресії як експоненційна функція. Кількісні оцінки прогалин і еластичності податкових платежів використовуються для обґрунтування шляхів реформування стратегічних механізмів державної дискреційної податкової політики. Ключові слова: Макроекономічне моделювання, податковий розрив, еластичність, податкові надходження, бюджет
Повний текст статті: 
Література: 
1. Gurs'ka O.M. Tax management - mechanism to improve business management // Economics. Series: Accounting and Finance, Vol. 7(1), pp. 395–400 (2010). 2. Homutenko V., Homutenko A. Strategic Guidelines transformation of the tax policy of Ukraine towards European integration // Scientific Herald [Odessa National University of Economics], No. 3, pp. 134–140 (2014). 3. Moldovan O. O. Strategic priorities of reforming the tax system of Ukraine // Strategic Priorities, No. 1, pp. 32–40 (2014). 4. Najdenko O. Je., Kostjana O. V. Tools tax support economic development in the world in terms of financial and economic crisis // Business-Inform, No. 10, pp. 199–204 (2012). 5. Chalapko L. D. Formation of enterprise strategy on the basis of the concept of Value Based Management // Economy and region, No. 2, pp. 137–141 (2011). 6. Vdovychenko A. M., Zubryc'kyj A. I. Tax gaps: Theory and implementation opportunities in Ukraine // Economy and State, No. 8, pp. 17–21 (2013). 7. Meshherjakov A. A., Panasejko S. M. Features state tax risk management in the economic crisis // Bulletin of the Academy of Customs Service of Ukraine. Series: Economy, No. 2, pp. 43–48 (2014).