GENDER EQUALITY IN ICT DEPARTMENTS ON THE EXAMPLE OF SIMON KUZNETS KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY OF ECONOMICS

Рік публікації: 
2016
Збірник №: 
2
Мова статті: 
Англійська
Нумерація сторінок: 
74-78
Аннотація: 
Проблеми гендерного моніторингу, аналізу та аудиту стали актуальними для українських освітніх закладів. У статті основна увага приділяється гендерному законодавству в Україні та політиці існуючої гендерної рівності чоловіків і жінок на університетському рівні на прикладі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Оскільки гендерна нерівність, як правило, характерна для комп'ютерних і технічних факультетів університетів, автори вивчили поточний стан гендерної нерівності на факультеті економічної інформатики та IT-відділах. Ключові слова: Гендерна рівність, гендерна законодавство, економічна інформатика факультет, факультет ІКТ.
Повний текст статті: 
Література: 
1. Concept of S. Kuznets Kharkiv National University of Economics development up to 2020 year, http://www.hneu.edu.ua/web/public/moved/hneu/About_university/zasadu.pdf 2. Decree of the Ministry of Education and Science of Ukraine "On implementation of the principles of gender equality in education" dated 10 September 2009, № 839, http://osvita.ua/legislation/other/4849 3. Law of Ukraine "On ensuring equal rights and opportunities for women and men" dated 8 September 2005, № 2866-IV, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2866-15 4. State Program of ensuring equal rights and opportunities for women and men for the period until 2016, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/717-2013-%D0%BF#n11