АДАПТИВНИЙ АУКЦІОН: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ТА ЕМПІРИЧНИЙ СПОСОБИ ПРОВЕДЕННЯ

Рік публікації: 
2016
Збірник №: 
2
Мова статті: 
Українська
Нумерація сторінок: 
113-122
Аннотація: 
Проведене дослідження ґрунтується на сучасній експериментальній економіці, яка враховує динамічний характер економічних процесів та адаптацію економічних агентів до ринкового середовища при проведенні електронних аукціонів. Автори роботи демонструють, що аукціони є альтернативним механізмом конкурентного ціноутворення. Кожен формат аукціону запроваджується, в залежності від кількості покупців і продавців, часу здійснення угод, обсягу наявного товару тощо. Проаналізовані такі формати аукціонів, як англійський, голландський, подвійний, тактовий, Вікрі, комбінований. Всі зазначені формати мають як переваги, так і недоліки. Для максимізації ефективності аукціонів запропонований новий формат – адаптивний аукціон, якій мінімізує недоліки існуючих форматів і апробований на гіпотетичних експериментальних даних. Проведені експерименти підтверджують високу ефективність запропонованого формату аукціону, яка для невеликої кількості учасників наближається до 100%, у порівнянні з механізмом досконалої конкуренції. Ключові слова: : адаптивний аукціон, експеримент, прихований тип, справжній тип
Повний текст статті: