1-й інформаційний лист на Воркшоп ITER 2016

12 Міжнародна конференція ICTERI 2016

ІКТ в освіті, дослідженні і галузевих застосуваннях: інтеграція, гармонізація і трансфер знань

5й Міжнародний воркшоп «Інформаційні технології в економічних дослідженнях (ITER 2016)

21-24 червня, 2016, Київ - Україна

LinkdIn група: ICT in Education, Research, and Industrial Applications
Facebook група: ICTERI конференція:
CEUR-WS індексується DBLP, Scopus
Том наукових праць: Springer CCIS, індексується:
DBLP, EI-Compendex, Mathematical Reviews, SCImago, Scopus

ITER 2016: межі і структура

ITER – щорічний рецензований міжнародний воркшоп, організований конференцією ICTERI, зосереджений на практиці наукових досягнень бізнес/академічних застосувань інформаційних і комунікаційних технологій. Акцент зроблений на реальних додатках ІКТ-рішень в економічних дослідженнях. Тому всім учасникам наполегливо рекомендується продемонструвати як і з якою метою запропоновані рішення мають бути використані в економіці. Прикладами можуть бути економічні кейси, пов'язані з новими інструментами і/або методологічними підходами, експериментальні дослідження з прикладним економічним застосуванням, які розкривають нові способи використання інформаційних технологій (ІТ) і трендів в економічних дослідженнях.
Роль воркшопу – забезпечити платформу для інтенсивнішого наукового обміну серед дослідників, зацікавлених у глибшому усвідомленні впливу інформаційних технологій на економічні дослідження у якості відправної точки для зустрічі економічного співтовариства.

Важливі дати

Неділя, 24.04.2016 – подача авторами статей на воркшоп
Понеділок, 15.05.2016 – повідомлення авторів про прийняття чи відхилення статей на воркшоп
Неділя, 29.05.2016 - підготовка остаточних версій відібраних статей
Неділя, 29.05.2016 – крайній термін на реєстрацію у воркшопі
Вівторок, 21.06.2016 – день проведення воркшопу ITER

Безоплатно

Воршоп ITER, що є складовою частиною ICTERI, не стягує плати за участь у воркшопі. Участь – безоплатна для учасників відібраних статей. Їх витрати покриваються спонсорами конференції.

Анотація воркшопу ITER

Воркшоп ITER створює форум для обговорення серед дослідників і практиків по виявленню нових ІТ-сфер в економічних дослідженнях. Структура воркшопу ITER включає запрошених спікерів, дискусії, презентації в стадії розробки і повні рецензовані статті. Воркшоп запланований на цілий день.
Статті воркшопу мають стосуватися тем, що задовольняють наступним критеріям:

 • Існує чітка концентрація на специфічній економічній темі, технології, задачі або застосуванні;
 • Існує досить велика аудиторія, зацікавлена в цій темі.

Тема потрапляє всередину загальних рамок ICTERI 2016:

 1. Економічні досягнення в області дослідження ІКТ
 2. Інформаційні системи: технології і застосування (управління бізнес-процесами)
 3. Академічна/економічна ІКТ-співпраця (Спільні економічні навчальні і галузеві дослідження і розробки)

Використання комп'ютерних програм у всіх видах економічного імітаційного моделювання набуває все більшої популярності за останні кілька років, створюючи широкий діапазон цікавих додатків, таких як оптимізація інвестиційного портфелю, побудова фінансових часових рядів, фондового рейтингу, аналізу ризику та прибутковості. Аналіз агентно-орієнтованої політики використовується для дослідження впливу зовнішнього середовища на динаміку розвитку та еволюцію економічних систем
Імітаційне моделювання й експериментальна економіка включає в себе еволюцію штучних суспільств для моделювання еволюційної економіки, економічної конкуренції тощо для вибору найкращих моделей для оптимізації стратегій і розвитку економічної політики.
Розширення ІТ має дуже великий вплив на моделювання бізнес-процесів, електронної комерції, економічної освіти та економічних досліджень на основі використання моделювання, обробки та представлення економічних даних. Імплементація інформаційних технологій в економічні дослідження є мостом між міжнародними дослідниками і практиками. Воркшоп присвячений двом основним темам: 1) застосування ІТ в бізнесі, економіці, фінансах і наукових дослідженнях; 2) Економіка досліджень і розробок в області ІТ-галузі.
Цілями семінару є:

 1. допомогти економістам використовувати ІТ в економічних дослідженнях, моделюванні та прогнозуванні;
 2. підвищити рівень використання ІТ для координації і комунікацій задач змішаної економіки.

Структура воркшопу ITER

ITER 2016 запрошує статті за наступною тематикою (не обмежуючи виключно нею):

 • Моделювання бізнес-процесів: імітаційне моделювання бізнес-процесів для фірм, постачальників, клієнтів та уряду; інформаційні системи для малого і середнього бізнесу, IT-інновацій в процесі управління, інновації і розробки, менеджмент віртуальних організацій, електронна комерція, хмарні технології в бізнесі, електронне управління: практика і застосування.
 • Нечітка логіка і нейронні мережі: розробка теорії та методології нейронних мереж та нечіткої логіки і практичне вирішення конкретних економічних завдань засобами побудови економіко-математичних моделей і їх програмної реалізації та експериментальних досліджень їх ефективності.
 • Обчислювальна економіка та економічне моделювання: моделювання економічного процесу для прогнозування динаміки мікроекономічних і макроекономічних дискретних і неперервних систем, оцінка упущеної вигоди для компаній і держави, оцінка втрачених доходів для компаній, фізичних осіб та держави, математичні моделі для прогнозування  втраченої вигоди, застосування теорії ігор для оцінки упущеної вигоди. Теорія ігор в економіці і фінансах
 • Еволюційна та поведінкова економіка:  дослідження динаміки, зміни структур і нерівноважних процесів в еволюційній перспективі; застосування еволюційної концепції економіки в традиції Джозефа Шумпетера, поведінкові фінанси та інвестиції, поведінкові пояснення ринкових аномалій, поведінкові корпоративні фінанси і прийняття управлінських рішень.
 • ІТ освіта для економістів: компетенції з бізнес-інформатики, IT-підготовка економічного персоналу, аналіз кейсів для економістів за допомогою дистанційного навчання; експериментальні бізнес ігри, стартапи для студентів.

Типи статей і вимоги

ITER запрошує до подачі (i) повні дослідницькі статті, (ii) короткі дослідницькі статті, (iii) оглядові статті.
Критерії оцінювання статей ідентичні тим, що застосовуються конференцією ICTERI. Детальні - за лінкою:
http://www.icteri.org/icteri-2016-submission-types-and-evaluation-criteria.

Інструкції для подачі статей

Мовами воркшопу ITER є англійська, українська і російська. Статті, подані на воркшоп на будь-якій іншій мові, будуть відхилені без рецензування.
Статті мають бути підготовлені в електронному вигляді у форматі PDF або DOC/DOCX. Автори статей мають використати електронну систему подачі статей за лінкою https://easychair.org/conferences/?conf=icteri2016. Потім обрати опцію “New submission”, вибрати доріжку “5th Int Wshop on Information Technologies in Economic Research”, і дотримуватись інструкцій для цієї доріжки.

Публікація наукових праць воркшопу

Після рецензування автори відібраних статей можуть бути запрошені до публікації їх статей як частини конференції ICTERI 2016 у томі наукових праць.
Попередні томи наукових праць серії ICTERI були опубліковані в електронному форматі у CEUR-WS, індексується в DBLP, Scopus та Google Scholar (ISSN 1613-0073):

Найкращі англомовні статті, серед тих, що прийняті і представлені на воркшопі, будуть відібрані організаційним комітетом ICTERI і запрошені для виправлення і розширення у том наукових праць post-proceedings ICTERI. Цей том традиційно публікується у серії Springer Communications in Computer and Information Science (CCIS).

Попередні публікації ICTERI:

Найкращі україномовні та російськомовні статті можуть бути запрошені для публікації у спеціальному випуску українського журналу. ITER традиційно співпрацює з українським журналом: «Information Technologies in Economic Research» (http://iter.kspu.edu/en).
Додатково анотації всіх прийнятих на воркшоп статей будуть опубліковані в томі анотацій конференції з ISBN, місцевим українським видавцем.
На додаток до традиційних каналів публікацій, ICTERI 2016 пропонує он-лайн публікацію анотацій і презентацій прийнятих на воркшоп статей на ICTERI Wiki
(http://isrg.kit.znu.edu.ua/icteriwiki/).

Оцінювання і презентація

Кожна стаття оцінюватиметься кількома членами програмного комітету ITER за критеріями, зазначеними вище. Після рецензування найкращі статті будуть прийняті для презентації на воркшопі. Обов’язково вимогою є те, щоб принаймні один із авторів відібраних статей:
- особисто взяв участь у роботі воркшопу;
- особисто презентував свою статтю на секції воркшопу у час, визначений програмою конференції.
Організатори воркшопу не публікуватимуть статті у виданні CEUR-WS (індексується в Scopus), якщо автор (автори) відібраних статей не візьмуть участі у воркшопі і не презентують свої статті.

Програмний комітет воркшопа ITER 2016

Голова воркшопу
- Віталій Кобець (vkobets@kse.org.ua), Херсонський державний університет, Україна;
Заступник голови воркшопу
- Тетяна Паєнтко (tpayentko@mail.ru), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна
Члени програмного комітету
· Tom Coupe, Kyiv School of Economics, Ukraine
· Dorota Jelonek, Czestochowa University of Technology, Poland
· Rong Zhang, Nishinippon Institute of Technology, Japan
· Tamara Klebanova, Kharkiv National Economic University, Ukraine
· Ludmila Konstants, American University of Central Asia, Kyrgyz Republic
· Marin Neykov, University of National and World Economy, Bulgaria
· Ekaterina Vostrikova, Astrakhan State University, Russian Federation
· Alexander Weissbult, Kherson State University, Ukraine
· Rasa Subačienė, Vilnius University, Lithuania
· Amirhadi M. Moghadam, Imam Khomeini International University , Iran
· Nina Solovyova, Kherson State University, Ukraine
· Abdel-Badeeh M. Salem, Ain Shams University, Egypt
· Sergey Kryukov, Southern Federal University, Russian Federation
· Sergey Mazol, Academy of Public Administration, Minsk, Belarus
· Elena Voronkova, State Fiscal Service University, Ukraine
· Fitim Deari, South East European University, Republic of Macedoni
· Viktor Selyutin, Southern Federal University, Russian Federation
· Viktoria Yatsenko, Kherson National Technical University, Ukraine
· Lina Dagiliene, School of Economics and Business, Lithuania
· Hamidreza Alipour, Islamic Azad University, Iran

Для завантаження

1-й інформаційний лист на Воркшоп ITER 2016.pdf